Monasteries

Czestochowa - Nhà 5 Các Sơ
Daebang-dong Daegu Priory - Nhà
Daegu - Fatima Hospital Daegu Priory - Nhà
Daegu Priory - Nhà dòng
Daejon - Regional House Pusan - Olivetan Benedictine Sisters - Nhà
Daemyeong-dong Daegu Priory - Nhà
Damortis - Nhà dòng
Daressalaam Hanga - Nhà 2 Đan Sĩ
DAR-ES-SALAAM Peramiho - Saint Scholastica - Nhà
Dayton - Nhà dòng 4 Các Sơ 100 Hiến sinh giáo dân
De Teterringen - Nhà dòng
Delemont Le Bouveret - Nhà
Demarest / USA Seoul - Saint Gertrude - Nhà
Digos - Nhà dòng 23 Đan Sĩ
Donam-dong Seoul - Saint Gertrude - Nhà
Dorgali - Nhà dòng
Dresden Tutzing - Nhà
Drohiczyn nad Bugiem - Nhà dòng
Dülmen-Rorup - Nhà dòng
Duluth - Nhà dòng
Dussnang Cham - Nhà 8 Các Sơ
Dzogbégan - l'Assomption - Nhà dòng 36 Nữ Đan Sĩ
Eau Claire - Nhà dòng
Échourgnac - Nhà dòng 7 Đan Sĩ 1 Hiến sinh giáo dân

Trang:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10