Monasteries

Abano Terme - Đan Phụ Viện 20 Nữ Đan Sĩ 24 Hiến sinh giáo dân
Abu Gosh - Đan Phụ Viện 10 Đan Sĩ
Abu Gosh - Sainte Francoise Romaine - Nhà dòng 12 Nữ Đan Sĩ
Adisham Haputale Ampitiya - Nhà
Admont - Đan Phụ Viện 29 Đan Sĩ
Affligem - Đan Phụ Viện 20 Đan Sĩ 1 Hiến sinh giáo dân
Affligem - Maria Mediatrix en Sant Wivina - Đan Phụ Viện 15 Nữ Đan Sĩ
Agbang - Đan Phụ Viện 23 Đan Sĩ 1 Hiến sinh giáo dân
Ahuatepec - Đan Phụ Viện
Alatri - Nhà dòng 29 Nữ Đan Sĩ
Alba de Tormes - Đan Phụ Viện 11 Nữ Đan Sĩ 1 Hiến sinh giáo dân
Alcamo - Đan Phụ Viện
Alcamo - Angelo Custode - Đan Phụ Viện
Aldea María Luisa - Nhà dòng 10 Nữ Đan Sĩ
Alexanderdorf - Đan Phụ Viện 30 Nữ Đan Sĩ 28 Hiến sinh giáo dân
Algezares - Đan Phụ Viện 9 Nữ Đan Sĩ
Allim-dong Daegu Priory - Nhà
Altenburg - Đan Phụ Viện 12 Đan Sĩ
Alzuza - Đan Phụ Viện 11 Nữ Đan Sĩ
Amandola - Đan Phụ Viện 10 Nữ Đan Sĩ
Ambohitraivo Roma - Tor de' Schiavi - Nhà 6 Các Sơ
Ambositra - Nhà dòng 19 Các Sơ
Amelia - Nhà
Ampitiya - Nhà dòng 42 Đan Sĩ
Ampleforth - Đan Phụ Viện 86 Đan Sĩ

Trang:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10