Monasteries

Opelousas - Nhà 6 Đan Sĩ
Ormoc Manila - Saint Scholastica's - Nhà
Oxford - Saint Benet Ampleforth - Nhà 10 Đan Sĩ
Ozubulu - Ekwusigo Umuoji - Nhà
Pachacamac Belmont - Nhà 8 Đan Sĩ
Parchowo Niegów-Samaria - Nhà 5 Các Sơ
Passau Neustift - Nhà
Pegli Finalpia - Nhà
Peru Ferdinand - Nhà 10 Các Sơ
Perugia - Nhà 5 Đan Sĩ
Perugia - Santa Geltrude Napoli - Nhà
Petersham Pluscarden - Nhà 7 Đan Sĩ 30 Hiến sinh giáo dân
Petina Ostuni - Nhà
Pietraquaria di Avezzano Roma - Tor de' Schiavi - Nhà 4 Các Sơ
Pocheon Seoul - Saint Gertrude - Nhà
Pordenone Montenero - Nhà 2 Đan Sĩ
Porto Singeverga - Nhà
Praglia - Carità Roma - Tor de' Schiavi - Nhà 4 Các Sơ
Prazeres Olinda - Nhà 2 Đan Sĩ
Presidente Prudente Sorocaba - Santa Escolastica - Nhà
Pruszkow - Szkolna - Nhà 6 Các Sơ
Pruszkow - Zbikowska - Nhà 21 Các Sơ
Pugu Mvimwa - Nhà 3 Đan Sĩ
Pulawy Otwock - Nhà

Trang:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10