Monasteries

Adisham Haputale Ampitiya - Nhà
Allim-dong Daegu Priory - Nhà
Ambohitraivo Roma - Tor de' Schiavi - Nhà 6 Các Sơ
Amelia - Nhà
Ancona Roma - Tor de' Schiavi - Nhà
Andrevorevo Roma - Tor de' Schiavi - Nhà 10 Các Sơ
Angeles Manila - Saint Scholastica's - Nhà
Angjae Dong Daegu Priory - Nhà
Antananarivo Roma - Tor de' Schiavi - Nhà 8 Các Sơ
Araçoiaba da Serra Sorocaba - Santa Escolastica - Nhà
Assisi s. Pietro - Nhà 4 Đan Sĩ
Bacolod Manila - Saint Scholastica's - Nhà
Badia a Passignano - Nhà 3 Đan Sĩ
Baguio Manila - Saint Scholastica's - Nhà
Baltar Torres Novas - Nhà
Bangalore - Gualbert Bhavan Montenero - Nhà 2 Đan Sĩ
Bangalore - Our Lady of Light Tiruvannamalai - Nhà
Bangalore - Saint Sylvester Makkiyad - Nhà
Bar Otwock - Nhà
Barbalha Olinda - Santa Gertrudes - Nhà
Barreiras Steinerkirchen - Nhà
Befandriana Nord Roma - Tor de' Schiavi - Nhà 5 Các Sơ
Belvedere Ostrense Roma - Tor de' Schiavi - Nhà 3 Các Sơ
Beommul-dong Daegu Priory - Nhà
Berkeley - Nhà 28 Đan Sĩ 500 Hiến sinh giáo dân

Trang:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10