Monasteries

Abano Terme - Đan Phụ Viện 20 Nữ Đan Sĩ 24 Hiến sinh giáo dân
Abu Gosh - Đan Phụ Viện 10 Đan Sĩ
Admont - Đan Phụ Viện 29 Đan Sĩ
Affligem - Đan Phụ Viện 20 Đan Sĩ 1 Hiến sinh giáo dân
Affligem - Maria Mediatrix en Sant Wivina - Đan Phụ Viện 15 Nữ Đan Sĩ
Agbang - Đan Phụ Viện 23 Đan Sĩ 1 Hiến sinh giáo dân
Ahuatepec - Đan Phụ Viện
Alba de Tormes - Đan Phụ Viện 11 Nữ Đan Sĩ 1 Hiến sinh giáo dân
Alcamo - Đan Phụ Viện
Alcamo - Angelo Custode - Đan Phụ Viện
Alexanderdorf - Đan Phụ Viện 30 Nữ Đan Sĩ 28 Hiến sinh giáo dân
Algezares - Đan Phụ Viện 9 Nữ Đan Sĩ
Altenburg - Đan Phụ Viện 12 Đan Sĩ
Alzuza - Đan Phụ Viện 11 Nữ Đan Sĩ
Amandola - Đan Phụ Viện 10 Nữ Đan Sĩ
Ampleforth - Đan Phụ Viện 86 Đan Sĩ
Aranda de Duero - Đan Phụ Viện 10 Nữ Đan Sĩ
Arezzo - Đan Phụ Viện
Argentan - Đan Phụ Viện
Ascoli Piceno - Đan Phụ Viện
Assisi - Đan Phụ Viện 12 Nữ Đan Sĩ
Atchison - Saint Benedict's - Đan Phụ Viện 54 Đan Sĩ
Augsburg - Đan Phụ Viện 17 Đan Sĩ
Aurora - Marmion - Đan Phụ Viện 46 Đan Sĩ 30 Hiến sinh giáo dân
Aversa - Đan Phụ Viện

Trang:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10