map

Vùng của Đan Phụ Viện   Isola San Giulio

Abbazia "Mater Ecclesiae"

vùng giáo luậtVùng của Đan Phụ Viện
Đánh tên nhà dòng 98 Nữ Đan Sĩ , 108 Hiến sinh giáo dân Congregationmonasterium monachorum extra Congregationes (eC)địa chỉ Abbazia "Mater Ecclesiae"
I-28016 Orta San Giulio (NO)
Italia
Thời giờ khác nhauGMT+01:00
Điện thoạI Số trong ngoặc đơn không dùng khi gọi từ nước ngoài. +39 0322 90156 +39 0322 90324
số fax +39 0322 905842
địa chỉ điện thơ (e-mail) benedettineisolasangiulio@ngi.it
Điện thơ của Webmaster.benedettineisolasangiulio@ngi.it
số vùng gần sân bay lớn nào nhất Malpe
Gần thành phố lớn nào nhất Novara
Orta San Giulio
Đi raBorgomanero (0) (0)
Lễ Thánh Bổn MạngSan Giulio (31 gennaio)
San Giulio