map

Nhà   Amelia

Monastero di S. Magno

vùng giáo luậtNhà
Đánh tên nhà dòngCongregationmonasterium monialium extra Instituta (eI)địa chỉ Monastero di S. Magno
Via Posterola 6
I-05022 Amelia (TR)
Italia
Thời giờ khác nhauGMT+01:00
Điện thoạI Số trong ngoặc đơn không dùng khi gọi từ nước ngoài. +39 0744982193 (0) (0)