map

Nhà   Dussnang

Kneipphof

Cham vùng giáo luậtNhà
Đánh tên nhà dòng 8 Các Sơ CongregationFoederatio Olivetana ad Sanctam Crucem (OlivSC)địa chỉ Kneipphof
Kurhausstrasse 34
CH-8374 Dussnang
Schweiz
Thời giờ khác nhauGMT+01:00
Điện thoạI Số trong ngoặc đơn không dùng khi gọi từ nước ngoài. +41 (0)71 9786363
số fax +41 (0)71 9786364
mạng "web" http://www.kneipphof.ch
địa chỉ điện thơ (e-mail) info@kneipphof.ch
Điện thơ của Webmaster.kloster.heiligkreuz.cham@bluewin.ch
số vùng gần sân bay lớn nào nhất ZRH
Gần thành phố lớn nào nhất Zürich (0) (0)