map

Nhà   Badia a Passignano

Monastero di S. Michele

vùng giáo luậtNhà
Đánh tên nhà dòng 3 Đan Sĩ CongregationCongregatio Vallis Umbrosae (Vall)địa chỉ Monastero di S. Michele
I-50020 Sambuca Val di Pesa (FI)
Italia
Thời giờ khác nhauGMT+01:00
Điện thoạI Số trong ngoặc đơn không dùng khi gọi từ nước ngoài. +39 0558071622
số fax +39 0558071625
mạng "web" http://www.passignano.org/
địa chỉ điện thơ (e-mail) info@passignano.org
Điện thơ của Webmaster.info@passignano.org
Gần thành phố lớn nào nhất Firenze
Firenze S. M. Novella (0) (0)
Tĩnh tâm
Lễ Thánh Bổn MạngSan Michele, arcangelo (29/29)