map

Nhà   Napoli - Torre Del Greco

Suore Benedettine di S. Geltrude

Napoli vùng giáo luậtNhà
Đánh tên nhà dòngCongregationCongregatio Sanctae Gertrudis (GertCon)địa chỉ Suore Benedettine di S. Geltrude
C/so Vitt. Emmanuele, N 8
Torre Del Greco - Napoli
Italia
Thời giờ khác nhauGMT+01:00
Điện thoạI Số trong ngoặc đơn không dùng khi gọi từ nước ngoài. +39 (0) (0)