map

Nhà   Allim-dong

Missionary Benedictine Sisters

Daegu Priory vùng giáo luậtNhà
Đánh tên nhà dòngCongregationCongregatio Sororum Benedictinarum Missionarum de Tutzing (Tutzing)địa chỉ Missionary Benedictine Sisters
1127-8, Anlim-dong, Chungju-si
Chungcheongbuk-do 380-110
Rep. Korea
Thời giờ khác nhauGMT+09:00
Điện thoạI Số trong ngoặc đơn không dùng khi gọi từ nước ngoài. +82 43 8476500
mạng "web" http://www.benedictine.or.kr (0) (0)