map

Nhà   Dresden

Missions-Benediktinerinnen

Tutzing vùng giáo luậtNhà
Đánh tên nhà dòngCongregationCongregatio Sororum Benedictinarum Missionarum de Tutzing (Tutzing)địa chỉ Missions-Benediktinerinnen
Schweriner Str. 27
01067 DRESDEN
Deutschland (Germany)
Thời giờ khác nhauGMT+01:00
Điện thoạI Số trong ngoặc đơn không dùng khi gọi từ nước ngoài. +49 351 4984757
số fax +49 351 4984856
mạng "web" http://www.missions-benediktinerinnen.de
số vùng gần sân bay lớn nào nhất DRS
Gần thành phố lớn nào nhất Dresden
Dresden (0) (0)