map

Nhà   Nairobi-Ruaraka

Missionary Benedictine Sisters

Nairobi - Sacred Heart vùng giáo luậtNhà
Đánh tên nhà dòngCongregationCongregatio Sororum Benedictinarum Missionarum de Tutzing (Tutzing)địa chỉ Missionary Benedictine Sisters
St. Scholastica's Convent, Thika Road
P.O.Box 68280
Nairobi
Kenya
Thời giờ khác nhauGMT+00:00
Điện thoạI Số trong ngoặc đơn không dùng khi gọi từ nước ngoài. +254 20 8560544
mạng "web" http://www.osb-tutzing.it
số vùng gần sân bay lớn nào nhất NBO
Gần thành phố lớn nào nhất Nairobi