map

Nhà   Muri

Benediktinerhospiz

Muri-Gries vùng giáo luậtNhà
Đánh tên nhà dòngCongregationCongregatio Helvetica (Helv)địa chỉ Benediktinerhospiz
Markstrasse 4
CH-5630 Muri AG
Schweiz
Thời giờ khác nhauGMT+01:00
Điện thoạI Số trong ngoặc đơn không dùng khi gọi từ nước ngoài. +41 (0)56 6641213
số fax +41 (0)56 6645013
Điện thơ của Webmaster.kloster-mariastein@bluewin.ch (0) (0)