map

Nhà dòng   Atchison - Saint Scholastica

Mount St. Scholastica

vùng giáo luậtNhà dòng
Đánh tên nhà dòng 184 Các Sơ , 127 Hiến sinh giáo dân CongregationFoederatio Sanctae Scholasticae (ScholFoed)địa chỉ Mount St. Scholastica
801 South 8th St.
Atchison, KS 66002-2778
U.S.A.
Thời giờ khác nhauGMT-06:00
Điện thoạI Số trong ngoặc đơn không dùng khi gọi từ nước ngoài. +1 913 3606200
số fax +1 913 3606190
mạng "web" http://www.mountosb.org/
địa chỉ điện thơ (e-mail) anne@mountosb.org
Điện thơ của Webmaster.linda@mountosb.org
số vùng gần sân bay lớn nào nhất MCI
Gần thành phố lớn nào nhất Kansas City, MO (0) (0)
Lễ Thánh Bổn MạngSt. Scholastica (10/10)