map

Nhà   Nairobi

St. Benedict's Priory

Tigoni vùng giáo luậtNhà
Đánh tên nhà dòng 3 Đan Sĩ CongregationCongregatio Ottiliensis (Ott)địa chỉ St. Benedict's Priory
P.O. Box 32101
Nairobi
Kenya
Thời giờ khác nhauGMT+02:00
Điện thoạI Số trong ngoặc đơn không dùng khi gọi từ nước ngoài. +254 (020) 861123 +254 (020) 861124
mạng "web" http://www.inkamana.org/ohio/nairobi.htm
địa chỉ điện thơ (e-mail) siegfried@erzabtei.de
Điện thơ của Webmaster.jeremias@ottilien.de
số vùng gần sân bay lớn nào nhất NBO o
Gần thành phố lớn nào nhất Nairobi
Xe buýtRuraka (0) (0)