map

Nhà   Assisi s. Pietro

Abbia S. Pietro

vùng giáo luậtNhà
Đánh tên nhà dòng 4 Đan Sĩ CongregationProvincia Italica (Subl it)địa chỉ Abbia S. Pietro
I - 06081 Assisi (PG)
Italia
Thời giờ khác nhauGMT+00:00
Điện thoạI Số trong ngoặc đơn không dùng khi gọi từ nước ngoài. +39 075 812311
mạng "web" http://www.dimitalia.com
Điện thơ của Webmaster.rota.osb@gmail.com
số vùng gần sân bay lớn nào nhất PEG
Gần thành phố lớn nào nhất Perugia (0) (0)
Lễ Thánh Bổn MạngS. Pietro (29/29)