map

Nhà   Gaj-Fiszor 2

Siostry Benedyktynki Samarytanki

vùng giáo luậtNhà
Đánh tên nhà dòng 12 Các Sơ CongregationCongregatio Samaritanarum a Cruce Christi (SamCru)địa chỉ Siostry Benedyktynki Samarytanki
Gaj-Fiszor
ul. Kard. Stefana Wyszy
Polska
Thời giờ khác nhauGMT+01:00
Điện thoạI Số trong ngoặc đơn không dùng khi gọi từ nước ngoài. +48 29 / 7582536
Điện thơ của Webmaster.osbsam@zakon.opoka.org.pl
số vùng gần sân bay lớn nào nhất WAW
Gần thành phố lớn nào nhất Wyszk󷼯textarea>code of closest major airport

[
Lễ Thánh Bổn MạngPodwyzszenie Krzyza swietego (14/9)
swietego Benedykta (21/21)