map

Nhà   Angjae Dong

Missionary Benedictine Sisters

Daegu Priory vùng giáo luậtNhà
Đánh tên nhà dòngCongregationCongregatio Sororum Benedictinarum Missionarum de Tutzing (Tutzing)địa chỉ Missionary Benedictine Sisters
951-4 Dogok-dong Gangnam-gu,
Seoul 135-816
South Korea
Thời giờ khác nhauGMT+09:00
Điện thoạI Số trong ngoặc đơn không dùng khi gọi từ nước ngoài. +82 2 34629985
mạng "web" http://www.benedictine.or.kr