map

Vùng của Đan Phụ Viện   Monte Oliveto Maggiore

Abbazia Monte Oliveto Maggiore

vùng giáo luậtVùng của Đan Phụ Viện
Đánh tên nhà dòng 30 Đan Sĩ , 2 Hiến sinh giáo dân CongregationCongregatio Montis Oliveti (Oliv)địa chỉ Abbazia Monte Oliveto Maggiore
Loc.Chiusure
I-53041 - ASCIANO (SI)
Italia
Thời giờ khác nhauGMT+01:00
Điện thoạI Số trong ngoặc đơn không dùng khi gọi từ nước ngoài. +39 0577 707611
số fax +39 0577 707670
mạng "web" http://www.monteolivetomaggiore.it
địa chỉ điện thơ (e-mail) abbazia@monteolivetomaggiore.it
Điện thơ của Webmaster.abbazia@monteolivetomaggiore.it
số vùng gần sân bay lớn nào nhất Pisa
Gần thành phố lớn nào nhất Siena
Buonconvento - Asciano monte oliveto (0) (0)