map

Vùng của Đan Phụ Viện   Montevergine

Abbazia S. Maria di Montevergine

vùng giáo luậtVùng của Đan Phụ Viện
Đánh tên nhà dòng 13 Đan Sĩ CongregationProvincia Italica (Subl it)địa chỉ Abbazia S. Maria di Montevergine
Santuario
I-83010 Montevergine (AV)
Italia
Thời giờ khác nhauGMT+01:00
Điện thoạI Số trong ngoặc đơn không dùng khi gọi từ nước ngoài. +39 (0825) 72924
số fax +39 (0825) 756074
mạng "web" http://www.montevergine.org
địa chỉ điện thơ (e-mail) posta@montevergine.org
số vùng gần sân bay lớn nào nhất NAP
Gần thành phố lớn nào nhất Avellino
Avellino;
Bến cảngNapoli, Salerno;
Xe buýtNapoli - Avellino;Salerno - Avellino;Avellino - Mercogliano (linea: 1, 2, 3)
Xe điệnFunicolare:Mercogliano - Montevergine;
Đi raAutostrada:Napoli - Bari, uscita: Avellino Ovest (0) (0)
Viện bảo tàng (Museo Abaziale:
Periodo invernale
sabato (8:00-13:00 15:00-17:00);
domenica (8:00-13:30 15:00-18:00);

Periodo estivo
giorni feriali(8:00-13:00 15:00-18:00);
giorni festivi(8:00-13:30 15:00-19:00);)
Những hoạt động mục vụ khác- Santuario, Basilica Cattedrale
- Casa dei pellegrini - accoglienza dei gruppi (solo nel periodo: dal 20.aprile al 01.novembre)
Công việc khoa học Osservatorio meteorologico dal 1884.
Tiểu thủ công nghệ và các sản phẩm khác Liquoreria
Văn nghệ và hòa nhạc Mese di lugio:
sabato e domenica 19:00
concerti nel abbazia di Loreto
Sắm đồ
Lễ Thánh Bổn MạngS. Maria di Montevergine (01/09) & S. Guglielmo Ab. (25/25)