map

Nhà   Firenze - Santa Trinità

Monastero S. Trinita

Vallombrosa vùng giáo luậtNhà
Đánh tên nhà dòng 4 Đan Sĩ CongregationCongregatio Vallis Umbrosae (Vall)địa chỉ Monastero S. Trinita
Via del Parione, 5
I-50123 Firenze
Italia
Thời giờ khác nhauGMT+01:00
Điện thoạI Số trong ngoặc đơn không dùng khi gọi từ nước ngoài. +39 055216912
số fax +39 0552656222
Điện thơ của Webmaster.info@vallombrosa.it
Gần thành phố lớn nào nhất Firenze
Firenze S. M. Novella
Đi raFirenze Sud (0) (0)
Lễ Thánh Bổn MạngSantissima Trinità