map

Nhà   Beommul-dong

Missionary Benedictine Sisters

Daegu Priory vùng giáo luậtNhà
Đánh tên nhà dòngCongregationCongregatio Sororum Benedictinarum Missionarum de Tutzing (Tutzing)địa chỉ Missionary Benedictine Sisters
702 Beommul 2-dong, Suseong-gu
Daegu 706-102
South Korea
Thời giờ khác nhauGMT+09:00
Điện thoạI Số trong ngoặc đơn không dùng khi gọi từ nước ngoài. +82 53 7824928
mạng "web" http://www.benedictine.or.kr