map

Nhà   Mtwara - St. Tekla

Missionary Benedictine Sisters

Ndanda Priory vùng giáo luậtNhà
Đánh tên nhà dòngCongregationCongregatio Sororum Benedictinarum Missionarum de Tutzing (Tutzing)địa chỉ Missionary Benedictine Sisters
P.O.Box 202
Mtwara
Tanzania
Thời giờ khác nhauGMT+00:00 00255789370571
mạng "web" http://www.osb-tutzing.it