map

Nhà   Nalseb

Rosa Mystica Monastic Cell

Vigan - Immaculate Heart of Mary vùng giáo luậtNhà
Đánh tên nhà dòngCongregationmonasterium monialium extra Instituta (eI)địa chỉ Rosa Mystica Monastic Cell
Benedictine Nuns of the Eucharistic King
Nalseb, Tublay, Benguet
Filipinas
Thời giờ khác nhauGMT+06:00
Điện thoạI Số trong ngoặc đơn không dùng khi gọi từ nước ngoài. +63 (0)918 2801807 (0) (0)