map

Congregatio Ottiliensis

13 - Ott - Đan Sĩ

Ngày thành lập Nhà dòng1884
mạng "web" http://www.missionsbenediktiner.de
địa chỉ điện thơ (e-mail) p.anastasius@pe.osbafrica.org

Những Đan viện của Tu Hội

Güigüe - Đan Phụ Viện 10 Đan Sĩ
Jakobsberg Sankt Ottilien - Nhà dòng
Cairo - Nhà 5 Đan Sĩ
Ndanda - Đan Phụ Viện 64 Đan Sĩ
Peramiho - Đan Phụ Viện 75 Đan Sĩ
Schweiklberg - Đan Phụ Viện 61 Đan Sĩ
Uznach - Đan Phụ Viện 30 Đan Sĩ 26 Hiến sinh giáo dân
Sumbawanga Mvimwa - Nhà 5 Đan Sĩ
Seoul Waegwan - Nhà 8 Đan Sĩ
Pusan Waegwan - Nhà
Digos - Nhà dòng 23 Đan Sĩ
Hanga - Đan Phụ Viện 140 Đan Sĩ
Uwemba Peramiho - Nhà dòng 7 Đan Sĩ
Münsterschwarzach - Đan Phụ Viện
Meschede - Đan Phụ Viện 66 Đan Sĩ
Sankt Georgenberg - Đan Phụ Viện 11 Đan Sĩ
Ismailia Cairo - Nhà
La Habana - Nhà 5 Đan Sĩ
Sankt Ottilien - Đan Phụ Viện 108 Đan Sĩ 55 Hiến sinh giáo dân
Inkamana - Đan Phụ Viện 48 Đan Sĩ
El Rosal - Đan Phụ Viện 8 Đan Sĩ 25 Hiến sinh giáo dân
Eldoret - Nhà dòng 1 Đan Sĩ
Nairobi Tigoni - Nhà 3 Đan Sĩ
Agbang - Đan Phụ Viện 23 Đan Sĩ 1 Hiến sinh giáo dân
Kumnam Waegwan - Nhà
San José - Nhà 5 Đan Sĩ
Nakagugu Hanga - Nhà
Daressalaam Hanga - Nhà 2 Đan Sĩ
Pugu Mvimwa - Nhà 3 Đan Sĩ
Davao Digos - Trường nội trú 10 Đan Sĩ
Kurasini Ndanda - *Procure*
Cella Sankt Benedikt - Hannover Meschede - Nhà 5 Đan Sĩ
Katibunga Hanga - Nhà dòng 8 Đan Sĩ
Tororo - Nhà dòng 20 Đan Sĩ
Kumily - Nhà dòng 13 Đan Sĩ
Schuyler Münsterschwarzach - Nhà dòng 8 Đan Sĩ 45 Hiến sinh giáo dân
Newton - Nhà dòng 13 Đan Sĩ
Tigoni - Đan Phụ Viện 22 Đan Sĩ
Mvimwa - Đan Phụ Viện 60 Đan Sĩ
Namyangju - *Prioratus_Conventualis* 12 Đan Sĩ
Waldfrieden Inkamana - Nhà
Kipalapala Hanga - Nhà dòng 5 Đan Sĩ
Waegwan - Đan Phụ Viện 144 Đan Sĩ
Monte Irago Sankt Ottilien - Nhà 3 Đan Sĩ