Monasteries

Brasília - Nhà dòng 10 Đan Sĩ 16 Hiến sinh giáo dân
Brighton - Saint Mary's Heathfield - Nhà
Bristow - Nhà dòng 36 Các Sơ 45 Hiến sinh giáo dân
Brou sur Chantereine - Nhà dòng
Brownedge Ampleforth - Nhà dòng 8 Đan Sĩ
Brugge - Nhà dòng
Buckfastleigh - Nhà dòng
Budapest Pannonhalma - Nhà 5 Đan Sĩ
Buenos Aires Luján - Nhà
Buenos Aires - Epifania Sorocaba - Santa Escolastica - Nhà
Bunya Windhoek Priory - Nubuamis - Nhà
Bury St. Edmunds Heathfield - Nhà
Busan - Olivetan Benedictine Sisters - Nhà dòng 500 Các Sơ
Busia Brighton - Saint Benedict's - Nhà
Butembo Giulianova - Nhà
Butler - Nhà 8 Đan Sĩ
Caen - Nhà dòng
Cairo - Nhà 5 Đan Sĩ
Camaldoli - Archicoenobium - Nhà dòng 42 Đan Sĩ 12 Hiến sinh giáo dân
Camaldoli - Sacer Eremus Camaldoli - Archicoenobium - Nhà dòng 12 Đan Sĩ
Camogli - Nhà 5 Đan Sĩ
Campos dos Goytacazes Rio de Janeiro - Nhà dòng 1 Đan Sĩ
Canelones Niño Dios - Nhà dòng 2 Đan Sĩ

Trang:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10