Monasteries

Australia - Nhà dòng 320 Các Sơ
Bacolod Manila - Saint Scholastica's - Nhà
Badia a Passignano - Nhà 3 Đan Sĩ
Baguio Manila - Saint Scholastica's - Nhà
Bakonybél Pannonhalma - Nhà dòng 7 Đan Sĩ 39 Hiến sinh giáo dân
Baltar Torres Novas - Nhà
Bangalore - Gualbert Bhavan Montenero - Nhà 2 Đan Sĩ
Bangalore - Our Lady of Light Tiruvannamalai - Nhà
Bangalore - Saint Sylvester Makkiyad - Nhà
Bar Otwock - Nhà
Barbalha Olinda - Santa Gertrudes - Nhà
Bardolino Camaldoli - Sacer Eremus - Nhà dòng 8 Đan Sĩ
Barreiras Steinerkirchen - Nhà
Bassano Romano - Nhà dòng 20 Đan Sĩ
Bayeux - Nhà dòng
Beech Grove - Nhà dòng 76 Các Sơ
Befandriana Nord Roma - Tor de' Schiavi - Nhà 5 Các Sơ
Bellemagny - Nhà dòng 15 Các Sơ
Belvedere Ostrense Roma - Tor de' Schiavi - Nhà 3 Các Sơ
Beommul-dong Daegu Priory - Nhà
Berkeley - Nhà 28 Đan Sĩ 500 Hiến sinh giáo dân
Bernried Tutzing - Nhà
Betania - Cuautitlan México - Cristo Rey - Nhà
Betania - Dar Es Salaam Imiliwaha - Nhà
Bethlehem - Nhà dòng 5 Nữ Đan Sĩ

Trang:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10