Monasteries

Makkiyad - Saint Scholastica Tiruvannamalai - Nhà
Malhada de Pedras Olinda - Santa Gertrudes - Nhà
Managua México - Cristo Rey - Nhà
Manila - College Manila - Saint Scholastica's - Nhà
Mariazell Sankt Lambrecht - Nhà 5 Đan Sĩ
Marihatag Manila - Saint Scholastica's - Nhà
Marikina - Academy Manila - Saint Scholastica's - Nhà
Marikina - Formation Manila - Saint Scholastica's - Nhà
Marikina - Home Manila - Saint Scholastica's - Nhà
Martinsbühel Melchtal - Nhà
Matelica Fabriano - Nhà 4 Đan Sĩ
Mati Manila - Saint Scholastica's - Nhà
Mavanga Imiliwaha - Nhà
Mayagüez Samos - Nhà 5 Đan Sĩ
Meghalaya Shanti Nilayam - Nhà
Menongue Torres Novas - Nhà
México - Barrios México - Cristo Rey - Nhà
México - Casa Noviciado México - Cristo Rey - Nhà
Mia 3-dong Seoul - Saint Gertrude - Nhà
Milano - Carità Roma - Tor de' Schiavi - Nhà 4 Các Sơ
Mineiros Atchison - Saint Scholastica - Nhà 3 Các Sơ
Mogi das Cruzes Camaldoli - Sacer Eremus - Nhà 2 Đan Sĩ
Monasterium S. Mariae Montis Oliveti in Ghana Bologna - Nhà 4 Đan Sĩ 1 Hiến sinh giáo dân
Monte Giove - Nhà 3 Đan Sĩ
Monte Irago Sankt Ottilien - Nhà 3 Đan Sĩ

Trang:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10