Monasteries

Konskowola Otwock - Nhà
Koscielisko Niegów-Samaria - Nhà 2 Các Sơ
Kottayam Montenero - Nhà 2 Đan Sĩ
Kristo Buase Prinknash - Nhà 9 Đan Sĩ
Kuito-Bié Torres Novas - Nhà
Kumnam Waegwan - Nhà
Kurasini Imiliwaha - Nhà
Kurów Otwock - Nhà
Kwidzyn Otwock - Nhà
La Habana - Nhà 5 Đan Sĩ
Lecce - Santa Geltrude Napoli - Nhà
Legaspi Manila - Saint Scholastica's - Nhà
Léon - México México - Cristo Rey - Nhà
Lisboa Singeverga - Nhà
Littleton Piedmont - Nhà 6 Các Sơ
Longeborgne Le Bouveret - Nhà 2 Đan Sĩ 1 Hiến sinh giáo dân
Los Angeles Daegu Priory - Nhà
Los Toldos (Argentina) Buenos Aires - Epifania - Nhà
Luanda - Kikolo Torres Novas - Nhà
Luanda - São Bento Torres Novas - Nhà
Lublin Otwock - Nhà
Madrid - Carabanchel Torres Novas - Nhà
Mafinga - Nhà
Mahawewa Ampitiya - Nhà
Makambako Imiliwaha - Nhà

Trang:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10