Monasteries

Camogli - Nhà 5 Đan Sĩ
Canyon Fort Smith - Nhà 5 Các Sơ 35 Hiến sinh giáo dân
Caruaru - Sagrado Coracão Olinda - Santa Gertrudes - Nhà
Caruaru - São José do Monte Olinda - Santa Gertrudes - Nhà
Cebu - Nhà 4 Đan Sĩ
Cella Sankt Benedikt Beuron - Nhà 2 Đan Sĩ
Cella Sankt Benedikt - Hannover Meschede - Nhà 5 Đan Sĩ
Changwon-Fatima Hospital Daegu Priory - Nhà
Chelm Otwock - Nhà
Chesongoch Nairobi - Sacred Heart - Nhà
Chiayi Lisle - Saint Procopius - Nhà 2 Đan Sĩ
Chucuito Wavreumont - Nhà
Colombo Ampitiya - Nhà
Cuernavaca - Guadalupe México - Cristo Rey - Nhà
Cuernavaca - Hospederia México - Cristo Rey - Nhà
Cuernavaca - La Nopalera México - Cristo Rey - Nhà
Cuixà Montserrat - Nhà 5 Đan Sĩ
Cullman - Nhà 48 Các Sơ 75 Hiến sinh giáo dân
Cunha Sorocaba - Santa Escolastica - Nhà
Czestochowa - Nhà 5 Các Sơ
Daebang-dong Daegu Priory - Nhà
Daegu - Fatima Hospital Daegu Priory - Nhà
Daejon - Regional House Pusan - Olivetan Benedictine Sisters - Nhà
Daemyeong-dong Daegu Priory - Nhà

Trang:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10