map

Nhà   Bimbo

Monastero di San Pietro Celestine

L'Aquila vùng giáo luậtNhà
Đánh tên nhà dòngCongregationFoederatio Calestinarum (Cael)địa chỉ Monastero di San Pietro Celestine
Benedettine Celstine
Bimbo (Bangui)
Rep. Centrafricaine
Thời giờ khác nhauGMT+01:00
Điện thoạI Số trong ngoặc đơn không dùng khi gọi từ nước ngoài. +236 617560 (0) (0)