map

Nhà   Delemont

Chapelle du Vorbourg

Le Bouveret vùng giáo luậtNhà
Đánh tên nhà dòngCongregationmonasterium monachorum extra Congregationes (eC)địa chỉ Chapelle du Vorbourg
CH-2800 Delémont
Suisse
Thời giờ khác nhauGMT+01:00
Điện thoạI Số trong ngoặc đơn không dùng khi gọi từ nước ngoài. +41 (0)32 4222141
số fax +41 (0)32 4222141
mạng "web" http://www.abbaye-saint-benoit.ch/vorbourg
địa chỉ điện thơ (e-mail) portier@bluewin.ch
Điện thơ của Webmaster.portier@bluewin.ch
số vùng gần sân bay lớn nào nhất EAP (0) (0)