map

Nhà   Montefiolo

Casa della Risurrezione

Roma - Priscilla vùng giáo luậtNhà
Đánh tên nhà dòng 6 Các Sơ CongregationCongregatio Priscillae (Prisc)địa chỉ Casa della Risurrezione
Montefiolo
I-02041 Casperia (RI)
Italia
Thời giờ khác nhauGMT+01:00
Điện thoạI Số trong ngoặc đơn không dùng khi gọi từ nước ngoài. +39 076563021
mạng "web" http://www.catacombedipriscilla.com/
địa chỉ điện thơ (e-mail) info.priscilla@flashnet.it
Điện thơ của Webmaster.info.priscilla@flashnet.it
số vùng gần sân bay lớn nào nhất FCO
Gần thành phố lớn nào nhất Rieti (0) (0)
Lễ Thánh Bổn MạngLa Trasfigurazione (6/6)