map

Nhà   Gaj-Fiszor

Siostry Benedyktynki Samarytanki

vùng giáo luậtNhà
Đánh tên nhà dòng 19 Các Sơ CongregationCongregatio Samaritanarum a Cruce Christi (SamCru)địa chỉ Siostry Benedyktynki Samarytanki
Gaj-Fiszor
ul. Matki Wincenty Jaroszewskiej 5
PL 07-230 Zabrodzie
Polska
Thời giờ khác nhauGMT+01:00
Điện thoạI Số trong ngoặc đơn không dùng khi gọi từ nước ngoài. +48 29 / 7582630
Điện thơ của Webmaster.osbsam@zakon.opoka.org.pl
số vùng gần sân bay lớn nào nhất WAW
Gần thành phố lớn nào nhất Wyszk󷼯textarea>


code of closest major airport

[ (0) (0)
Lễ Thánh Bổn MạngPodwyzszenie Krzyza swietego (14/9)
Szymona Cyrenejczyka