map

Nhà   Betania - Cuautitlan

Casa Mision Betania

México - Cristo Rey vùng giáo luậtNhà
Đánh tên nhà dòngCongregationCongregatio Missionarum Guadalupanarum a Christo Rege (Gua)địa chỉ Casa Mision Betania
Apdo. P. 69
C.P. 54766 Cuautitlan, Izcalli
Edo. De Mexico
Mexico
Thời giờ khác nhauGMT-06:00
Điện thoạI Số trong ngoặc đơn không dùng khi gọi từ nước ngoài. +52 (0)587 71764 (0) (0)