map

Nhà   Bielawki

Siostry Benedyktynki Samarytanki

vùng giáo luậtNhà
Đánh tên nhà dòng 13 Các Sơ CongregationCongregatio Samaritanarum a Cruce Christi (SamCru)địa chỉ Siostry Benedyktynki Samarytanki
Bielawki
PL 83-130 Pelpin
Polska
Thời giờ khác nhauGMT+01:00
Điện thoạI Số trong ngoặc đơn không dùng khi gọi từ nước ngoài. +48 58 / 5361659
Điện thơ của Webmaster.osbsam@zakon.opoka.org.pl
số vùng gần sân bay lớn nào nhất GDN
Gần thành phố lớn nào nhất Pelplin (0) (0)
Lễ Thánh Bổn MạngPodwyzszenie Krzyza swietego (14/9)
Najswietszego Serca Pana Jezusa