map

Nhà   Moryn

Siostry Benedyktynki Samarytanki

Niegów-Samaria vùng giáo luậtNhà
Đánh tên nhà dòng 6 Các Sơ CongregationCongregatio Samaritanarum a Cruce Christi (SamCru)địa chỉ Siostry Benedyktynki Samarytanki
ul. Rynkowa 27
PL 74-503 Moryñ
Polska
Thời giờ khác nhauGMT+01:00
Điện thoạI Số trong ngoặc đơn không dùng khi gọi từ nước ngoài. +48 91 / 4146024
Điện thơ của Webmaster.osbsam@zakon.opoka.org.pl
số vùng gần sân bay lớn nào nhất SZZ
Gần thành phố lớn nào nhất Chojna (0) (0)
Lễ Thánh Bổn MạngPodwyzszenie Krzyza swietego (14/9)
Wniebowziecie Najswietszej Maryi Panny (15/15)