map

Nhà   Niegów-Samaria

Dom Generalny

vùng giáo luậtNhà
Đánh tên nhà dòng 27 Các Sơ CongregationCongregatio Samaritanarum a Cruce Christi (SamCru)địa chỉ Dom Generalny
Siostry Benedyktynki Samarytanki
Niegów-Samaria, ul. Klonowa 1
PL 07-230 Zabrodzie
Polska
Thời giờ khác nhauGMT+01:00
Điện thoạI Số trong ngoặc đơn không dùng khi gọi từ nước ngoài. +48 29 / 7571282 +48 29 / 7571095
số fax +48 29 / 7571282
Điện thơ của Webmaster.osbsam@zakon.opoka.org.pl
số vùng gần sân bay lớn nào nhất WAW
Gần thành phố lớn nào nhất Wyszków (0) (0)
Nhà khách
Lễ Thánh Bổn MạngPodwyzszenie Krzyza swietego (14/9)
swietej Scholastyki (10/10)