map

Nhà dòng   Ambositra

Prieuré Notre Dame

vùng giáo luậtNhà dòng
Đánh tên nhà dòng 19 Các Sơ CongregationCongregatio Sanctae Bathildis (Bath)địa chỉ Prieuré Notre Dame
Monastère des Bénédictines
B. P. 128
306 Ambositra
Madagascar
Thời giờ khác nhauGMT+03:00
Điện thoạI Số trong ngoặc đơn không dùng khi gọi từ nước ngoài. +261 204771020
mạng "web" http://www.benedictines-ste-bathilde.fr/spip.php?rubrique26
địa chỉ điện thơ (e-mail) Monos-beneam@wanadoo.mg
Điện thơ của Webmaster.Monos-beneam@wanadoo.mg
số vùng gần sân bay lớn nào nhất TNR
Gần thành phố lớn nào nhất Ambositra (0) (0)
Lễ Thánh Bổn MạngAnnonciation du Seigneur (25/25)