map

Nhà   Elk - Armii Krajowej

Siostry Benedyktynki Misjonarki

Otwock vùng giáo luậtNhà
Đánh tên nhà dòngCongregationCongregatio Missionarum de Otwock (Otwock)địa chỉ Siostry Benedyktynki Misjonarki
u. Armii Krajowej 2
PL-19-300 Elk
Polska
Thời giờ khác nhauGMT+01:00
Điện thơ của Webmaster.benemis@poczta.opoka.org.pl (0) (0)