map

Nhà   Bolzano

Suore Benedettine di Carità

Roma - Tor de' Schiavi vùng giáo luậtNhà
Đánh tên nhà dòng 4 Các Sơ CongregationCongregatio Sororum a Caritate (Car)địa chỉ Suore Benedettine di Carità
Vicolo Wenter 1
I-39100 Italia Bolzano Gries
Italia
Thời giờ khác nhauGMT+01:00
Điện thoạI Số trong ngoặc đơn không dùng khi gọi từ nước ngoài. +39 0471 260142
số fax +39 0471 260142
mạng "web" http://www.Cyborg.it/benedettine/home.asp
Điện thơ của Webmaster.Benedette@benedettinecarita.it
số vùng gần sân bay lớn nào nhất VRN
Gần thành phố lớn nào nhất Bolzano
Các Trường học và Học viện da 3 a 6 anni (78) (0)
Những hoạt động mục vụ khácCatechesi, assistenza religiosa agli anziani del quartiere e della Clinica Bonvicini.
Centro dei gruppi missionari "Aiuti alla Romania" e "La via della speranza".