map

Nhà   Baltar

Beneditinas Missionárias

Torres Novas vùng giáo luậtNhà
Đánh tên nhà dòngCongregationCongregatio Sororum Benedictinarum Missionarum de Tutzing (Tutzing)địa chỉ Beneditinas Missionárias
Convento N.S. da Paz
Rua Rui Guedes Marcelino, 77
P-4585-51 BALTAR
Portugal
Thời giờ khác nhauGMT+00:00
Điện thoạI Số trong ngoặc đơn không dùng khi gọi từ nước ngoài. +351 224 151687
mạng "web" http://www.osb-tutzing.it
số vùng gần sân bay lớn nào nhất OPO
Gần thành phố lớn nào nhất Porto
Paredes
Xe buýtBaltar (0) (0)