map

Nhà   Gaebong-dong

Missionary Benedictine Sisters

Seoul - Saint Gertrude vùng giáo luậtNhà
Đánh tên nhà dòngCongregationCongregatio Sororum Benedictinarum Missionarum de Tutzing (Tutzing)địa chỉ Missionary Benedictine Sisters
259-3, Gaebong 2-dong, Guro-gu
Seoul 152-092
South Korea
Thời giờ khác nhauGMT+09:00
Điện thoạI Số trong ngoặc đơn không dùng khi gọi từ nước ngoài. +82 2 26158813
mạng "web" http://www.benedict.or.kr
số vùng gần sân bay lớn nào nhất Seoul
Gần thành phố lớn nào nhất Seoul