map

Nhà   Emmaus - Pennsylvania

Transfiguration Monastery

Saint Mary's vùng giáo luậtNhà
Đánh tên nhà dòng 3 Các Sơ , 9 Hiến sinh giáo dân CongregationFoederatio Sanctae Scholasticae (ScholFoed)địa chỉ Transfiguration Monastery
526 Fairview Street
Emmaus, PA 18049-3837
U.S.A.
Thời giờ khác nhauGMT-05:00
Điện thoạI Số trong ngoặc đơn không dùng khi gọi từ nước ngoài. +1 610 9656818
mạng "web" http://www.emmausosb.org
địa chỉ điện thơ (e-mail) smartina@entermail.net
Điện thơ của Webmaster.sisters@emmausosb.org
số vùng gần sân bay lớn nào nhất Lehig
Gần thành phố lớn nào nhất Allentown, PA
Philadelphia, PA
Bến cảngNone
Xe điện ngầmNone
Xe buýtAllentown PA
Xe điệnNone (0) (0)
Lễ Thánh Bổn MạngAnthony, Abbot (17/17)