map

Nhà   Namuntuntu

Missionary Benedictine Sisters

Windhoek Priory - Nubuamis vùng giáo luậtNhà
Đánh tên nhà dòngCongregationCongregatio Sororum Benedictinarum Missionarum de Tutzing (Tutzing)địa chỉ Missionary Benedictine Sisters
Namuntuntu
P.O.Box 6160, Nkurenkuru
Rundu / Kavango
Namibia
Thời giờ khác nhauGMT+01:00 0813397658
mạng "web" http://www.osb-tutzing.it
Gần thành phố lớn nào nhất Rundu (0) (0)