map

Nhà   Bunya

Missionary Benedictine Sisters

Windhoek Priory - Nubuamis vùng giáo luậtNhà
Đánh tên nhà dòngCongregationCongregatio Sororum Benedictinarum Missionarum de Tutzing (Tutzing)địa chỉ Missionary Benedictine Sisters
RC Mission Bunya
P/Bag 2073
Rundu/Kavango
Namibia
Thời giờ khác nhauGMT+01:00
Điện thoạI Số trong ngoặc đơn không dùng khi gọi từ nước ngoài. +264 66 257302
mạng "web" http://www.osb-tutzing.it
Gần thành phố lớn nào nhất Rundu (0) (0)