map

Nhà   Ettiswil

Missions-Benediktinerinnen

Tutzing vùng giáo luậtNhà
Đánh tên nhà dòng 7 Các Sơ CongregationCongregatio Sororum Benedictinarum Missionarum de Tutzing (Tutzing)địa chỉ Missions-Benediktinerinnen
Missionshaus St. Gertrud Sonnbühl
6218 Ettiswil / LU
Schweiz
Thời giờ khác nhauGMT+01:00
Điện thoạI Số trong ngoặc đơn không dùng khi gọi từ nước ngoài. +41 41 9820180
số fax +41 41 9820182
mạng "web" http://www.missions-benediktinerinnen.de
Gần thành phố lớn nào nhất Luzern (0) (0)