map

Nhà   Bernried

Missions-Benediktinerinnen

Tutzing vùng giáo luậtNhà
Đánh tên nhà dòngCongregationCongregatio Sororum Benedictinarum Missionarum de Tutzing (Tutzing)địa chỉ Missions-Benediktinerinnen
Klosterhof 8
D-82347 Bernried
Deutschland (Germany)
Thời giờ khác nhauGMT+01:00
Điện thoạI Số trong ngoặc đơn không dùng khi gọi từ nước ngoài. +49 8158 2550
mạng "web" http://www.bildungshaus-bernried.de
địa chỉ điện thơ (e-mail) klosterbernried@gmx.de
Điện thơ của Webmaster.klosterbernried@gmx.de
số vùng gần sân bay lớn nào nhất MU
Gần thành phố lớn nào nhất München
Bernried (0) (0)