map

Nhà   Baguio

St. Scholastica's Convent

Manila - Saint Scholastica's vùng giáo luậtNhà
Đánh tên nhà dòngCongregationCongregatio Sororum Benedictinarum Missionarum de Tutzing (Tutzing)địa chỉ St. Scholastica's Convent
108 Wagner Road, P.O.Box 122
2600 Baguio City
Filipinas
Thời giờ khác nhauGMT+06:00
Điện thoạI Số trong ngoặc đơn không dùng khi gọi từ nước ngoài. +63 (0)74 4424755
mạng "web" http://www.ssc.edu.ph/mbst/mbst/the%20mla_priory.htm (0) (0)